Лабораторія заводу обладнана емісійними спектрометрами, що мають можливість визначати і контролювати хімічний склад за елементами в процесі виробництва марок сплавів алюмінію, перед розливом в чушки та після.

Основні прилади – спектрометр “SPECTROLAB F ” і SPECTROMAXx фірми SPECTRO (Німеччина) дозволяють визначати вміст в алюмінієвих сплавах 34 хімічних елементів.

Важливим аспектом контролю якості продукції є контроль якості сировини, а також радіаційний контроль. Радіаційний контроль металобрухту і готової продукції на заводі проводиться згідно “Державних санітарно-екологічних правил та норм з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом”(ДСЕПіН 6.6.1.-079/211.3.9.001-02) і підрозділяється на вхідний, вихідний, а також періодичний радіаційний контроль території складських приміщень і майданчиків. Роботи з проведення радіаційного контролю виконуються дозиметристом за допомогою дозиметричних приладів та допоміжного обладнання.

На вимогу замовника лабораторія перевіряє сплави, що виплавляються, на газову насиченість воднем. Визначення “балу пористості” виконується за методикою стандарту України. Цей показник характеризує фізичні властивості отриманих сплавів. Лабораторією здійснюються фізико-механічні випробування металів та сплавів.

Лабораторія має сертифікат акредитації Міністерства промислової політики України відповідно до вимог ISO 9001:2015 на проведення аналізів хімічного складу і радіологічних вимірів.